VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

YRKESSKADE/SYKDOM

PASIENTSKADE

TRAFIKKULYKKE

BISTANDSADVOKAT

BARNEVERN

KLAGESAKER MOT NAV

AVTALE & KONTRAKTSRETT

EIENDOM & BOLIGTVISTER

PENSJONSYTELSER

ARV & ARVEPLANLEGGING

SAMLIVSBRUDD

BARNEFORDELING

ARBEIDSRETT

Som arbeidstaker og arbeidsgiver foreligger det ulike rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. Dette omfatter spørsmål knyttet til arbeidsavtale og ansettelse, avskjed eller oppsigelse, lønns- og feriepengekrav, trakassering, varsling og diskriminering.

 

Arbeidsmiljøloven er den loven som regulerer de rettslige pliktene mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i saker som angår arbeidsrett. Loven oppstiller en rekke regler som må overholdes av begge parter i et arbeidsforhold. Dersom du som arbeidstaker mottar avskjed eller oppsigelse som du mener er feil, eller opplever ubehagelige ting på arbeidsplassen, kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med advokat for vurdering av dine rettigheter.

 

På samme måte er det viktig at du som arbeidsgiver har kjennskap til regler og prosesser før du går til det skritt å si opp en arbeidstaker.

 

I arbeidsrettssaker er det frister som må overholdes for å gjøre krav gjeldende. Det er i tillegg saksbehandlingsregler og formelle krav som må overholdes for at eksempelvis en oppsigelse skal være gyldig.  

 

Våre advokater har grundig kjennskap og erfaring innen arbeidsrett. Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgiver i konkrete tvister, herunder under forhandlinger og domstolsbehandling dersom partene ikke oppnår enighet. Vi vektlegger tett og personlig oppfølging av våre klienter.

 

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har arbeidsrettslige spørsmål.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER