VELKOMMEN TIL

ADVOKATFIRMAET

PRETO & CO

Vår kompetanse og erfaring sikrer at du får den hjelpen og trygghet du har behov for. 

 

VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

Erstatning for økonomisk tap ...

YRKESSKADE/SYKDOM

Erstatning for påført skade ...

PASIENTSKADE

Erstatning for feilbehandling ...

TRAFIKKULYKKE

Erstatning for personskade ...

BISTANDSADVOKAT

Bistand ved volds-/sedelighet ...

BARNEVERN

Bistand ved omsorgsovertagelse

KLAGESAKER MOT NAV

Påklaging av vedtak fra NAV ...

AVTALE & KONTRAKTSRETT

BIstand ved tolkning og tvist ...

EIENDOM & BOLIGTVISTER

Bistand ved mangelskrav ...

ARBEIDSRETT

Bistand ved oppsigelse ...

PENSJONSYTELSER

Bistand ved kollektiv pensjon ...

ARV & ARVEPLANLEGGING

Bistand ved arveoppgjør ..

SAMLIVSBRUDD

Bistand med fordeling  ... 

BARNEFORDELING

Bistand ved samlivsbrudd ...

VÅRE PROSESSER

Dersom du lurer på om du ønsker bistand fra oss, tilbyr våre advokater i mange tilfeller en uforpliktende samtale. Før vi starter oppdraget inngår vi en avtale om advokatbistand i henhold til våre standard vilkår og pris i henhold til sakens art og kompleksitet. 

Klikk på knappen under for mer informasjon om de enkelte prosessene.

 
 

VÅRT ADVOKATFIRMA

SIREN PRETO
ADVOKAT / PARTNER

Tel: + 47 900 70 150

sp@preto.no

BJØRN EIRIK INGEBRIGTSEN
ADVOKAT / PARTNER

Tel: + 47 476 76 816

bei@preto.no

HEGE KRISTINE WALLØE
ADVOKAT / PARTNER

Tel: + 47 982 80 107

hkw@preto.no

GUNNHILD N. SOLHEIM
ADVOKAT / PARTNER

Tel: + 47 479 18 018

gns@preto.no

SEBASTIAN F. APELSETH

ADVOKATFULLMEKTIG

Tel: + 47 412 38 586

sfa@preto.no

DIDRIK GREVE ØKLAND

ADVOKATFULLMEKTIG

Tel: + 47 907 87 536

dgo@preto.no

BENTE BERG
SEKRETÆR

Tel: + 47 55 90 85 80

post@preto.no

KONTAKT

PRETO & CO

VÅRT KONTOR

Besøksadresse

 

 

Postadresse

 

 

Org.nr.

Driftskonto

Klientkonto

 

Telefon

Telefaks

E-post kontor

Strandgaten 18

Kroepeliengården

 

Postboks 554 Sentrum

5806 Bergen

 

912 827 380

9043 11 21807

9043 11 21815

 

55 90 85 80

55 90 85 81

post@preto.no

HAR DU SPØRMÅL TIL OSS?

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under:

 
  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER