VÅRE

ADVOKATER

VÅR

ADRESSE

STRANDGATEN 18  |  KROEPELIENGÅRDEN  |  5013 BERGEN


E-POST:      post@preto.no

TELEFON:   +47 55 90 85 80

SIREN PRETO
ADVOKAT / PARTNER

– ble uteksaminert som jurist ved UIO våren 1991. Hun har praksis som jurist innen trygd og forsikring, samt som fullmektig og advokat i Advokatcollegiet AS. Siden 1996 har hun drevet egen praksis. Siren er godkjent mekler av Den Norske Advokatforening.

 

Siren har bred prosedyre erfaring fra domstolene og fylkesnemnd, og har hatt styreverv i flere selskaper og organisasjoner. Hun har mer enn 20 års erfaring fra personskadesaker og forsikringsoppgjør. Siren jobber også med familierett, barnevern, trygde-rett samt arv og skiftesaker. Hun tar også bistandsoppdrag.

 

Siren startet Advokatfirmaet Preto & CO DA sammen med Bjørn E.  Ingebrigtsen 1.januar 2014.

Tel: + 47 900 70 150

sp@preto.no

ADVOKAT / PARTNER

– ble uteksaminert som jurist ved UIB våren 2000. Han arbeidet seks år innen forsikring med hovedvekt på erstatningsrett og forsikringsrett, deretter syv år som advokat/partner i AdvokatCompagniet DA.

Bjørn Eirik har bred erfaring innen personskadeerstatning, forsikrings-rett og trygderett, samt bred prose-dyre erfaring fra domstolene.

 

I tillegg arbeider han hovedsakelig innenfor områdene fast eiendom, familierett, barnevern, arverett og kontraktsrett. Han tar også bistandsoppdrag.

Bjørn Eirik startet Advokatfirmaet Preto & CO DA sammen med Siren Preto 1.januar 2014.

Tel: + 47 476 76 816

bei@preto.no

BJØRN EIRIK INGEBRIGTSEN
HEGE KRISTINE WALLØE
ADVOKAT / PARTNER

– ble uteksaminert som jurist ved UIB våren 2002. Hun har arbeidet 15 år i forsikring,- 10 år med hovedvekt på erstatningsrett/forsikringsrett, deretter 5 år med hovedvekt på konsernjuridiske problemstillinger.

Hun har også 1,5 års erfaring som juridisk leder i et oljeselskap.

Hege Kristine har lang erfaring fra ulike stillinger i det private nærings-liv, og har bred erfaring fra styre-arbeid, kontraktsrett og arbeidsrett. Hun har jobbet 15 år i forsikrings-bransjen og har høy kompetanse innen erstatningsrett og forsikrings-rett. Hun er samarbeidende advokat med Huseiernes Landsforbund.

 

Hege Kristine startet i Advokat-firmaet Preto & CO DA den 1.februar 2017.

Tel: + 47 982 80 107

hkw@preto.no

GUNNHILD N. SOLHEIM
ADVOKAT / PARTNER

- ble uteksaminert som jurist ved UIB våren 1996. Hun har arbeidet 18 år innen forsikring, 15 år med hoved-vekt på juridiske problemstillinger knyttet til både individuelle og kollektive pensjonsforsikringsavtaler.

 

Gunnhild har bred erfaring fra forsikrings- og pensjonsselskaper. Hun har der jobbet med utredninger og tvistesaker spesielt innen pensjon og uføre, og har god prosedyre erfaring herfra. Hun har også bred erfaring innen selskapsrett, arbeids-rett og eiendomstransaksjoner.

 

Gunnhild har også jobbet med behandling av uføresøknader og anker til trygderetten ved Fylkes-trygdekontoret /NAV. Hun startet i Advokatfirmaet Preto & CO DA den 1.august 2017.

Tel: + 47 479 18 018

gns@preto.no

ADVOKATFULLMEKTIG

- ble uteksaminert som jurist ved UIO våren 2017. Han har ved siden av studiet jobbet med mennesker, herunder som sikkerhetsansvarlig ved Sandviken Sykehus. Han har og bred erfaring knyttet til kommunika-sjon og ulike forhandlingsstrategier.

Sebastian arbeider særlig med problemstillinger innen familierett, barnerett, arveoppgjør og saker opp mot NAV og forsikringsselskap, men tar også saker knyttet til andre rettsområder. Han har også formell kompetanse innenfor immateriell jus, og har skrevet masteroppgave om "Når medfører hyperlenker en selvstendig tilgjengeliggjøring av et åndsverk?"

 

Sebastian startet i Advokatfirmaet Preto & CO DA den 1.oktober 2017.

Tel: + 47 412 38 586

sfa@preto.no

SEBASTIAN FOHLIN APELSETH
ADVOKATFULLMEKTIG

- ble uteksaminert som jurist fra UIO høsten 2017, med fordypningsfag innenfor selskap- /aksjeselskapsrett. Ved siden av studiet arbeidet han som ekstrabetjent ved ungdoms-enheten i Bjørgvin fengsel. Etter uteksaminering arbeidet han som juridisk rådgiver i Bergen fengsel.

 

Didrik jobber med problemstillinger innenfor privat- og offentligrettslige felt, hovedsakelig med fokus på trygderett, familierett, barnerett og erstatningsrett. Han har også formell kompetanse innen det forretnings-juridiske, og har skrevet master-oppgave om "de konkurranserettslige skranker for informasjonsutveksling i en oppkjøpsprosess".

Didrik startet i Advokatfirmaet
Preto & CO DA i juni 2018.

Tel: + 47 907 87 536

dgo@preto.no

DIDRIK GREVE ØKLAND

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

 
 
 
 
 
  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER