VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

PASIENTSKADE

TRAFIKKULYKKE

BISTANDSADVOKAT

BARNEVERN

KLAGESAKER MOT NAV

AVTALE & KONTRAKTSRETT

EIENDOM & BOLIGTVISTER

ARBEIDSRETT

PENSJONSYTELSER

ARV & ARVEPLANLEGGING

SAMLIVSBRUDD

BARNEFORDELING

ERSTATNING
VED YRKESSKADE / YRKESYKDOM

Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade kan du ha krav på erstatning. En yrkesskade er en ulykkeshendelse som skjer i arbeid på arbeidstedet i arbeidstiden. Yrkesskadeforsikring er lovpålagt, dette betyr at alle arbeidstakere er forsikret.

Dersom du er påført en yrkessykdom kan du ha krav på erstatning. Med yrkessykdom menes en sykdom som inntreffer grunnet eksponering eller påvirkning i arbeid. Det er laget en egen liste over sykdommer som kan godkjennes, og eksempler på dette er lungesykdommer, eksemplager, løsemiddelskader, etc.

YRKESSKADE

Dersom du påført en yrkesskade, har du krav på å få dekket det økonomiske tapet som oppstår. De vanligste erstatningspostene er løpende inntektstap, framtidig inntektstap, menerstatning og utgifter som påløper grunnet yrkesskaden. Er du påført en yrkesskade, har du krav på å få dekket utgifter til advokat fra forsikringsselskapet.

Som skadelidt møter du spesialiserte saksbehandlere i forsikrings-selskapene. Det oppstår ofte kompliserte spørsmål knyttet til begrepet yrkesskade, årsakssammenheng og ikke minst hvilken erstatning man har krav på. Det er derfor viktig å søke advokat med spesialkompe-tanse på erstatningsrett raskt etter skaden.  

    

Våre advokater har langvarig og svært høy kompetanse innen fagfeltet og vet hvordan vi skal håndtere slike saker. Hos oss vil du føle at du vet hva som skjer til enhver tid, og vi vektlegger tett og personlig oppfølging med fokus på resultater for våre klienter.

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om hva vi kan bistå deg med i forhold til yrkesskade.

YRKESSYKDOM

Dersom du er påført en yrkessykdom, har du krav på å få dekket det økonomiske tapet som oppstår. De vanligste erstatningspostene er løpende inntektstap, fremtidig inntektstap, menerstatning og utgifter som påløper grunnet yrkessykdommen. Er du påført en yrkessykdom, har du krav på å få dekket utgifter til advokat fra forsikringsselskapet.

Som skadelidt møter du spesialiserte saksbehandlere i forsikrings-selskapene. Det oppstår ofte kompliserte spørsmål knyttet til spørsmålet om godkjenning av sykdommen som en yrkessykdom, samt hvilken erstatning man har krav på. Det er derfor viktig å søke advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett raskt etter skaden.  

Våre advokater har langvarig og svært høy kompetanse innen fagfeltet og vet hvordan vi skal håndtere slike saker. Hos oss vil du føle at du vet hva som skjer til enhver tid, og vi vektlegger tett og personlig oppfølging med fokus på resultater for våre klienter.

 

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om hva vi kan bistå deg med i forhold til yrkessykdomssaker.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

 
  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER