VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

YRKESSKADE/SYKDOM

PASIENTSKADE

TRAFIKKULYKKE

BISTANDSADVOKAT

BARNEVERN

KLAGESAKER MOT NAV

AVTALE & KONTRAKTSRETT

EIENDOM & BOLIGTVISTER

ARBEIDSRETT

PENSJONSYTELSER

ARV & ARVEPLANLEGGING

BARNEFORDELING

SAMLIVSBRUDD

Når to parter går fra hverandre, må boet skiftes. Med dette menes at verdier og gjelde skal fordeles. Utgangspunktet er et partene har full avtalefrihet i anledning oppgjøret, men dersom man ikke blir enige foreligger det lovfestede og ulovfestede regler rundt fordeling.

 

Etter endt ekteskap er hovedregelen at partenes verdier fordeles med en halvpart på hver. Fra dette utgangspunktet gjelder det praktisk viktige unntak i form av skjevdeling av verdier man hadde før ekteskapets inngåelse, samt arv/ gaver gitt under ekteskapet. Disse verdier skal justeres for blant annet markedsendringer. Et annet praktisk unntak er inngått avtale om særeie. Slike avtaler har spesielle formkrav og kalles ektepakt.

 

I mange tilfeller oppstår det også uenighet om hvem som skal overta spesielle eiendeler, herunder til hvilken pris. Dette gjelder typisk eiendommer eller selskaper, og ofte er det prisen partene er uenige om. Denne kan enten fastsettes ved enighet mellom partene, eller man kan søke domstolen bistand ved skiftetakst.

 

Ved endt samboerskap, er hovedregelen at partene tar med seg ut det de eier. Verdier som eies samme, fordeles i henhold til sameiebrøken. I noen tilfeller medfører imidlertid disse reglene et urimelig resultat. Dette kan eksempelvis tenkes hvor den ene har tilført den andres eiendeler en merverdi i form av arbeid eller penger, eller dersom en part har tatt seg av hjem og barn mens den ande har hatt inntekt og skaffet seg verdier i form av eiendom, bil, båt etc. I slike tilfeller har det utviklet seg ulovfestede regler om medeierskap eller vederlagskrav for å bøte på et urimelig resultat. Reglene er imidlertid relativt kompliserte, og det er mange momenter som vektlegges.

Personer med lav inntekt og formue kan har rett til fri rettshjelp fra det offentlige.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå klienter i det økonomiske oppgjøret etter samlivsbrudd, både utenrettslig og via domstolen. Vi bistår også klienter under ekteskap og samboerforhold, nettopp for å unngå tvister ved et eventuelt brudd. Vi vektlegger tett og personlig oppfølging av klienter som gjerne er i en følelsesmessig tung periode etter et brudd.

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om din problemstilling.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER