VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

YRKESSKADE/SYKDOM

PASIENTSKADE

TRAFIKKULYKKE

BISTANDSADVOKAT

BARNEVERN

KLAGESAKER MOT NAV

AVTALE & KONTRAKTSRETT

EIENDOM & BOLIGTVISTER

ARBEIDSRETT

SAMLIVSBRUDD

BARNEFORDELING

PENSJONSYTELSER

De aller fleste arbeidstakere har krav på medlemskap i kollektiv pensjonsforsikring gjennom sin arbeidsgiver.  Avtalen skal minimum omfatte opptjening til alderspensjon, samt innskuddsfritak ved uførhet. Arbeidsgiver kan velge å tilknytte uførepensjon.

 

Dersom inngangsvilkårene er oppfylt har en arbeidstaker krav på medlemskap fra første arbeidsdag.

 

Arbeidstaker som er sykmeldt eller har en lovpålagt permisjon, eksempelvis foreldrepermisjon, har krav på å stå i forsikringsordningen i permisjonstiden og fortsatt få opptjening til alderspensjon.  Arbeids-takere som er sykmeldte kan heller ikke meldes ut av forsikrings-ordningen. Dette gjelder uavhengig av om det er arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren som sier opp arbeidsforholdet i denne periode.

 

Vi har lang erfaring og høy kompetanse med ulike problemstillinger knyttet til kollektive pensjonsforsikringer og bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med å få avklart sine rettigheter og plikter.

 

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om pensjon.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER