VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

YRKESSKADE/SYKDOM

TRAFIKKULYKKE

BISTANDSADVOKAT

BARNEVERN

KLAGESAKER MOT NAV

AVTALE & KONTRAKTSRETT

EIENDOM & BOLIGTVISTER

ARBEIDSRETT

PENSJONSYTELSER

ARV & ARVEPLANLEGGING

SAMLIVSBRUDD

BARNEFORDELING

ERSTATNING VED PASIENTSKADE

Vår erfaring som advokatkontor er at altfor mange som blir rammet av personskade vegrer seg for å søke om erstatning. Mange er i etterkant av personskaden utmattet etter selve ulykken, og de fleste tenker høye utgifter og kostnader når de vurderer å søke erstatning. Dette er ikke noe du som skadet skal bekymre deg for, da de fleste advokatkostnader dekkes av forsikringsselskapet.

 

Dersom saken for din personskade skulle eskalere til et tvisteforhold mellom deg og forsikringsselskapet eller Norsk Pasientskadeerstatning, vil din innboforsikring i de fleste tilfeller dekke advokatkostnadene.

 

Dersom man vurderer skaden og situasjonen til at man som klient har krav på erstatning, er det svært liten risiko involvert. Statistisk sett har saker som vinner frem en langt høyere verdi enn advokatkostnadene underveis.

PASIENTSKADEERSTATNING - HVILKE KRAV HAR DU?

Pasientskade er et tema som mange ikke tenker på. Mange tenker at sykehus også kan være uheldige, men sannheten er at alle som rammes av sykehusfeil kan ha krav på pasientskadeerstatning som følge av sekkebestemmelsen som ikke krever personlig svikt. Dersom du er utsatt for en pasientskade, skal du ha dekket ditt økonomiske tap.

Dette er de mest brukte erstatningspostene:

  • Løpende inntektstap

  • Fremtidig inntektstap

  • Menerstatning

  • Utgifter som påløper grunnet pasientskaden

 

For å kunne ha krav på erstatning må skaden skyldes feil eller svikt ved behandlingen. Dersom du kvalifiserer til å motta erstatning vil du også få dekket advokatutgiftene.

Som skadelidt møter du spesialiserte saksbehandlere hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det oppstår ofte kompliserte spørsmål knyttet til om det foreligger en svikt ved behandling, årsakssammen-heng, og ikke minst hvilken erstatning man har krav på. Det er derfor viktig å advokat med spesialkompetanse på pasientskader raskt etter skaden.

Våre advokater har langvarig og svært høy kompetanse innen fagfeltet og vet hvordan vi skal håndtere slike saker. Hos oss vil du føle at du vet hva som skjer til enhver tid, og vi vektlegger tett og personlig oppfølging med fokus på resultater for våre klienter.

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om hva vi kan bistå deg med i forhold til pasientskaden.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER