VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

YRKESSKADE/SYKDOM

PASIENTSKADE

TRAFIKKULYKKE

BISTANDSADVOKAT

BARNEVERN

AVTALE & KONTRAKTSRETT

EIENDOM & BOLIGTVISTER

ARBEIDSRETT

PENSJONSYTELSER

ARV & ARVEPLANLEGGING

SAMLIVSBRUDD

BARNEFORDELING

KLAGESAKER MOT NAV

Saksbehandlingen hos NAV kjennetegnes ved at man som bruker fremmer krav om en ytelse, hvoretter NAV fatter et vedtak om innvilgelse eller avslag. Dersom man får avslag på søknad om ytelse fra NAV, har man anledning til å påklage vedtaket. Dette kan gjelde saker om sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, yrkesskade, mènerstatning, barnebidrag m.m. I andre tilfeller er det NAV som retter et krav mot mottaker av ytelsen, eksempler på dette kan være krav om tilbakebetaling av feilutbetalt ytelse. Klagebehandlingen er skriftlig til og med trygderetten, men trygderettens kjennelse kan ankes videre til lagmannsretten.

 

Hvis du får medhold i klagen, vil du normalt sett også få dekket advokatutgiftene av NAV. Personer med lav inntekt og formue kan har rett til fri rettshjelp uavhengig av resultatet i klageomgangen.

 

Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse på trygderettslige problemstillinger, og kan bistå deg i både i søknadsprosesser og klageomgang. Vi vektlegger tett og personlig oppfølging, med fokus på resultater for våre klienter.

 

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om hva vi kan bistå deg med i forhold til din NAV sak.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER