VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

YRKESSKADE/SYKDOM

PASIENTSKADE

TRAFIKKULYKKE

BISTANDSADVOKAT

BARNEVERN

KLAGESAKER MOT NAV

AVTALE & KONTRAKTSRETT

PENSJONSYTELSER

ARV & ARVEPLANLEGGING

SAMLIVSBRUDD

BARNEFORDELING

EIENDOM OG BOLIGTVISTER

Fast eiendom omfatter flere ulike regelsett.  

Typiske sakstyper er mangelskrav som oppstår etter kjøp og salg av en eiendom. Dette kan eksempelvis være råteskader innvendig eller utvendig, lekkasjer, arealavvik m.m. Det er svært viktig å reklamere raskt dersom man mener at det foreligger en mangel. I motsatt fall kan man miste retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Andre sakstyper gjelder spørsmål knyttet til eierforhold eller rettig-heter tilknyttet en eiendom, eksempelvis veiretter. Dette kan være konflikter rundt eierforhold eller rettighet, men også behov for etablering av rettigheter eller overføring av hjemmel på eiendommen omfattes.

Også naborettslige forhold etter nabolovens regler faller inn under begrepet fast eiendom.

I mange tilfeller har man forsikringsdekning i bolig- eller innbofor-sikringen som dekker nødvendig advokatbistand i saken. Dette forut-setter at det foreligger en tvist i saken. Vi hjelper deg med å melde inn tilfellet til forsikringsselskapet.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå klienter i eiendomssaker, både utenrettslig og i domstolen. Vi bistår også ved kontraktsinngåelse og det økonomiske oppgjøret dersom partene har oppnådd enighet om kjøp av en eiendom. Vi er en av samarbeidspartnerne til Huseiernes landsforbund.

 

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om hva vi kan bistå deg med i saken din.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER