VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

YRKESSKADE/SYKDOM

PASIENTSKADE

TRAFIKKULYKKE

BARNEVERN

KLAGESAKER MOT NAV

AVTALE & KONTRAKTSRETT

EIENDOM & BOLIGTVISTER

ARBEIDSRETT

PENSJONSYTELSER

ARV & ARVEPLANLEGGING

SAMLIVSBRUDD

BARNEFORDELING

VI IVARETAR DINE BEHOV

Vi har i over 20 år bistått ofre i svært prekære saker, og vet hvordan vi skal håndtere situasjonen rundt selve saken, samtidig som vi vet hvordan vi rettslig skal bistå deg som offer. Du skal med trygghet kunne stole på oss.

BISTANDSADVOKAT

En bistandsadvokat blir benyttet i saker som angår volds- og sedelighetsforbrytelser. Dette er et fagområde vi håndterer svært konfidensielt og vi ivaretar ofrenes sak. I dette tilfelle er det normalt at offeret tar kontakt med bistandsadvokat for rådgivning og konsultasjon i forhold til en eventuell anmeldelse av forholdet.

Som bistandsadvokat er vi svært delaktig underveis av selve politianmeldelsen. I de saker som blir henlagt av politiet, vil vi som bistandsadvokat kunne påklage avgjørelsen til statsadvokaten. Vi er også delaktige i søknader om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Vi har i over 20 år bistått ofre i svært prekære saker, og vet hvordan vi skal håndtere situasjonen rundt selve saken, samtidig som vi vet hvordan vi rettslig skal bistå deg som offer.

 

Vi er et advokatkontor som ivaretar våre klienters behov, og vil til enhver tid hjelpe deg og de pårørende i den vanskelige tiden hvor saken pågår. Du skal med trygghet kunne stole på oss.

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om oppdrag som bistandsadvokat.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER