VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

YRKESSKADE/SYKDOM

PASIENTSKADE

TRAFIKKULYKKE

BISTANDSADVOKAT

KLAGESAKER MOT NAV

AVTALE & KONTRAKTSRETT

EIENDOM & BOLIGTVISTER

ARBEIDSRETT

PENSJONSYTELSER

ARV & ARVEPLANLEGGING

SAMLIVSBRUDD

BARNEFORDELING

VI BISTÅR DEG

Som advokat bistår vi deg som klient i forbindelse med barnevern. Vi har i over 20 år bistått i saker som involverer barnevern, og vil kunne bistå deg med trygghet gjennom hele prosessen. Vi er et advokatkontor som er opptatt av deg som menneske.

BARNEVERN

Barneverntjenesten setter i gang en undersøkelsessak dersom de har mistanke om at omsorgsforholdene er for dårlige i hjemmet. Dette skjer vanligvis på bakgrunn at bekymringsmeldinger de har mottatt.

 

Noen ganger henlegges saken etter at den er undersøkt, mens det i andre saken reises sak for fylkesnemnda med tanke på omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær. I enkelte tilfeller fatter også barneverntjenesten såkalte akuttvedtak, det vil si at de tar barna ut av hjemmet uten at det gjennomføres en utredning i forkant. Slike avgjørelser skal forelegges fylkesnemnda for godkjenning i etterkant og kan påklages.

 

Avgjørelsen fra Fylkesnemnda kan kreves overprøvd av domstolen dersom man er uenig.

 

Våre advokater har lang erfaring på barnevern og barnevernrettslige problemstillinger. Vi bistår deg som privat part i blant annet saker om omsorgsovertagelse og samvær mellom barn og foreldre hvor barn/ungdom av ulike årsaker plasseres utenfor hjemmet for kortere eller lengre tid. I saker som bringes inn for fylkesnemnda og domstolen, vil den private part ha krav på gratis advokat bistand uavhengig av inntekt. Ungdom over 15 år har egne partsrettigheter og har rett på egen advokat.  

 

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende dersom du har behov for mer informasjon om hva vi kan bistå deg med i barnevernssaker.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER