VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

YRKESSKADE/SYKDOM

PASIENTSKADE

TRAFIKKULYKKE

BISTANDSADVOKAT

BARNEVERN

KLAGESAKER MOT NAV

AVTALE & KONTRAKTSRETT

EIENDOM & BOLIGTVISTER

ARBEIDSRETT

PENSJONSYTELSER

ARV & ARVEPLANLEGGING

SAMLIVSBRUDD

TIL BARNETS BESTE

Vårt fokus er i størst mulig grad å bidra til å dempe konfliktnivået mellom partene og se om det er muligheter for å komme til en minnelig ordning. Våre advokater har lang erfaring fra barnefordelingssaker.

BARNEFORDELING

Ved et ekteskapsbrudd eller samlivsbrudd, plikter foreldrene å gjennomføre mekling hos godkjent mekler gjerne ved familievern-kontor. Hensikten med mekling er å komme fram til en avtale om foreldreansvar, fast bosted (daglig omsorg) og samvær for den av forelderen hvor barna ikke bor fast hos.

Dersom mekling ikke fører frem, kan det være hensiktsmessig med bistand fra advokat med erfaring innen barnefordelingssaker for å oppnå en utenrettslig løsning. Enkelte ganger er det imidlertid nødvendig å bringe saken inn til rettslig behandling i domstolen. Det vil da normalt sett bli oppnevnt sakkyndig psykolog som snakker med foreldrene, samt med barna dersom dette framstår som hensikts-messig. I noen tilfeller foretar også den sakkyndige en mer grundig utredning av barn og foreldre. I motsetning til ande søksmål, har man gjerne ett eller flere saksforberedende møter hvor hensikten er å oppnå minnelige løsninger mellom partene.

Personer med lav inntekt og formue kan har rett til fri rettshjelp fra det offentlige.

Våre advokater har lang erfaring fra barnefordelingssaker, både utenrettslig og via domstolen. Vi har fokus på å dempe konfliktnivået mellom partene, samt søke minnelige ordninger med barnet i fokus. Løsningen i barnefordelingssaker skal alltid være til barnets beste.

 

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om barnefordelingssaker.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER