VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

YRKESSKADE/SYKDOM

PASIENTSKADE

TRAFIKKULYKKE

BISTANDSADVOKAT

BARNEVERN

KLAGESAKER MOT NAV

EIENDOM & BOLIGTVISTER

ARBEIDSRETT

PENSJONSYTELSER

SAMLIVSBRUDD

BARNEFORDELING

AVTALE- OG KONTRAKTSRETT

Avtale- og kontraktsrett omfatter inngåelse av kontrakter/avtaler og tolkning av disse.

Inngåelse av avtaler finner sted på ulike rettsområder, herunder samboeravtaler, avtaler om kjøp av eiendom, gjenstander eller tjenester, økonomiske oppgjør mellom parter, ulike rettigheter som skal stiftes m. m.

Tolkning av avtaler blir ofte relevant dersom partene er uenige om innholdet i avtalen. Dette skjer gjerne fordi ordbruken i avtalen kan forstås på ulike måter. Tolkningen baserer seg på en rekke ulike forhold, og det sentrale er å finne det mest sannsynlige meningsinnholdet i avtalen.

I mange tilfeller har man forsikringsdekning i bolig- eller innboforsikringen som dekker nødvendig advokatbistand i saken. Dette forutsetter at det foreligger en tvist i saken. Vi hjelper deg med å melde inn tilfellet til forsikringsselskapet.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå klienter ved ulike kontraktsinngåelser og tolkninger av slike. Vi vektlegger tett og personlig oppfølging av våre klienter.

 

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov bistand knyttet til en kontrakt.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER