VÅRE

FAGOMRÅDER

PERSONSKADE

YRKESSKADE/SYKDOM

PASIENTSKADE

TRAFIKKULYKKE

BISTANDSADVOKAT

BARNEVERN

KLAGESAKER MOT NAV

AVTALE & KONTRAKTSRETT

EIENDOM & BOLIGTVISTER

ARBEIDSRETT

PENSJONSYTELSER

SAMLIVSBRUDD

BARNEFORDELING

ADVOKATER MED
FOKUS PÅ ARVERETT

Vi kan bistå deg i forbindelse med arverett og behandling av testament. Vi vet at arverett skiller seg ut i fra andre type rettsaker. I løpet av våre 20 år vet vi hvordan vi skal gå frem korrekt i en slik sak. Samtidig har vi høy kjennskap til dette fagområde og vil kunne bistå deg profesjonelt med advokatbistand.


Vårt fokus er i størst mulig grad å bidra til å dempe sorg og konflikter mellom partene og se muligheter for å komme til en minnelig ordning. Vi kan bistå arvinger med gjennomføring av skifte og andre adminstrative oppgaver i forbindelse med arv.

Hos oss er vi opptatt av å ta i mot deg som klient på en profesjonell, men avslappet måte. Det er viktig for oss at du stoler på oss. På den måten forstår vi raskere dine behov som klient.

ARV & ARVEPLANLEGGING

Hvordan arven skal fordeles, er nærmere regulert i arveloven. Imidlertid har arvingene etter avdøde avtalefrihet hva gjelder fordeling av beløp og gjenstander.

 

Dersom avdøde etterlater seg ektefelle, har ektefellen rett til å sitte videre i uskiftet bo. Med dette menes at gjenlevende ikke trenger å fordele arven etter avdøde, men kan leve videre med og disponere begge sine midler. Retten til å sitte i uskiftet bo gjelder også samboer som venter eller har felles barn, men retten er da begrenset til bolig og innbo, samt fritidsbolig med innbo og bil dersom disse har tjent til felles bruk. Det finnes unntak fra retten til å overta boet uskiftet eksempelvis ved særeie eller dersom avdøde hadde særkullsbarn. Videre kan retten til særeie oppheves, eksempelvis ved uforsvarlig bruk av midlene, fordeling av midler utover lovens krav eller ved inngåelse av nytt samboerskap/ ekteskap.

 

Hvorvidt man skal sitte videre uskiftet bo, bør underlegges en grundig vurdering før man bestemmer seg. Dette både tanke på de begrensningene som foreligger i et uskiftet bo, og ikke minst de konsekvenser et senere skifte kan medføre.

 

Dersom arven gjøres opp, er fordelingen nærmere regulert i arveloven. Hvis avdøde har skrevet testament, vil arven fordeles i henhold til dette. Dette forutsetter imidlertid at man har testasjonskompetanse, at lovens formregler for testament er fulgt, samt at innholdet i testamentet er i samsvar med de ufravikelige regler om arverett etter arveloven. Dersom man har barn eller ektefelle, foreligger det klare begrensninger i hva man kan testamentere over.

 

Ettersom det foreligger klare begrensninger i retten til å disponere over sine verdier ved testament, vil det ofte være hensiktsmessig å foreta overføringer mens man lever. Dette gjelder typisk ved større verdier i form av eiendommer og familieselskaper. Man står da helt fritt til å disponere, forutsatt et det anses som en livsdisposisjon og ikke dødsdisposisjon.

 

Våre advokater har lang erfaring med å bistå klienter i arveoppgjør, samt rådgivning rundt arveplanlegging. Sistnevnte gjelder både testamenter og faktiske disposisjoner mens man lever. Vi vektlegger tett og personlig oppfølging av våre klienter

 

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om arv eller arveoppgjør.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER